Evalueringsrapport på ‘The Nordic Pilot: Teaching Controversial Issues’

I december præsenterede LEARN | RIGHT evalueringen af det nordiske pilotprojekt: Teaching Controversial Issues & Managing Controversy til Nordisk Ministerråds netværk om demokrati, inklusion og sikkerhed.

I evalueringen konkluderer vi, at pilotprojektet har bidraget til, at ledere og lærere på testskolerne har fået styrket deres personlige og professionelle evner til at håndtere kontroversielle emner.

Inden for den ekstremt korte projektperiode har skoleledere og lærere på de 13 testskoler i de fem nordiske lande introduceret mere end 1100 mennesker til, hvordan man kan arbejde med kontroversielle emner i grund- og gymnasieskolen samt læreruddannelse.

Dog viser evalueringen også, at testskoleledere og lærere var tilbageholdende i at udforske og anvende manualerne selv, og næsten udelukkende anvendte de øvelser, som de allerede havde prøvet i Oslo/Utøya.

Dertil indikerer testledere og lærere, at de følte sig mindre stærke i den praktiske anvendelse af redskaberne til håndteringen af kontroversielle emner, og evalueringen viser, at kun få skoler på tidspunktet for evalueringen, havde anvendt tilgangen med egne elever og studerende og i skolens øvrige planlægning og ledelse.

Læs den fulde evalueringsrapport her (kun engelsk):
Evaluation report on Nordic Pilot: Teaching Controversial Issues & Managing Controversy