Første hold på blended-learning uddannelse klar til at forsvare deres klienter

LEARN|RIGHT siger tillykke til det første hold, der har bestået eksamen på den ny forsvareruddannelse. Undervejs har vi hjulpet Landsforsvareren i Grønland med udviklingen af uddannelsens studieordning, planlægning og et learning management system med ugentlige e-læringsemner imellem fremmødekurserne.

Et kæmpe tillykke til de ny-uddannede
kandidater i Grønland, som efter knap et års uddannelse, den 1 november 2019 bestod eksamen på den nye forsvarer grunduddannelse. Landsforsvareren kan nu indstille kandidaterne til at blive autoriserede forsvarere ved de grønlandske kredsretter, hvor de står klar til støtte deres klienter i kriminalsager og bidrage til at sikre et velfungerende retssystem og retssikkerhed i Grønland.

Der er grund til at kandidaterne kan være stolte, for det har ikke været en hel nem opgave, de har været på. I Grønland er dommere, forsvarere og anklagere ved kredsretterne nemlig som udgangspunkt ikke uddannede jurister, men almindelige borgere, der uddannes på særlige tilpassede uddannelser.

Oveni udføres forsvarerhvervet typisk som bibeskæftigelse ved siden af forsvarerens hovederhverv. Det betyder, at kandidaterne skal gennemføre uddannelsen ved siden af deres hovederhverv og skal tage fri for at deltage i fremmødekurserne. Og så er uddannelsen ulønnet.

Blended og flipped learning

For at gøre det nemmere for kandidaterne at gennemføre uddannelsen ved siden af deres hovederhverv, har vi sammen med landsforsvareren valgt at organisere uddannelsen som blended learning. Uddannelsen blev struktureret som fem fremmødekurser i Nuuk, hvor kandidaterne har rejst til fra hele kysten, samt e-læringsforløb før og imellem kurserne, som kandidaterne har kunne gennemføre hjemmefra i deres eget tempo og på tidspunkter, der passede ind i deres hverdag.

Uddannelsens struktur har desuden gjort det muligt at anvende flipped learning, hvor uddannelsens videns elementer primært blev gennemgået i e-læringsemnerne før kurserne, hvilket frigav dyrebar tid på kurserne til rollespil og andre interaktive øvelser, diskussioner og spørgsmål, der er med til at styrke kandidaternes dybere forståelse og praktiske færdigheder.

Blended learning tilgangen bidrager med en nødvendig fleksibilitet i uddannelsen, og breder læringsrummet ud i tid og rum. Hver uge – på nær sommerferien og kursusuger – har kandidaterne gennemført et e-læringsemne med udgangspunkt i studieordningens fokusområder bygget op omkring tekst og videoer, samt refleksions-, diskussions- og selvbesvarende multiple choice opgaver. Indimellem har e-læringen haft mere omfattende afleveringsøvelser så som skriftlige procedurer. Hele 35 e-læringsemner, fordelt på 1-2 om ugen, udviklede vi med bistand fra landsforsvareren og andre jurister, med titler som ”Klientmødet”, ”Foranstaltningerne” og de enkelte forbrydelser. Dermed har vi kunne tilbyde mere uddannelse end med kurserne alene, vi har kunne sprede uddannelsen ud i et længere kontinuerligt forløb og vi har skabt en interaktiv grundbog til kandidaterne, som de kan vende tilbage til igen og igen.

Styrkede rammer og kandidatkontakt

Det har været en positiv overraskelse, hvor godt den fælles online læringsplatform har virket som samlende faktor for en uddannelse spredt over tid og sted. Læringsplatformen har bidraget med overblik og en rød tråd ved at samle al information og kommunikation angående både e-læring, kurser, praktik og eksamen ét sted. Det har i sandhed været et virtuelt klasselokale, hvor kandidater og teamet bag uddannelsen, har kunne tappe ind og være til stede sammen uafhængig af, hvor og hvornår andre var logget på.

Kandidaterne har kunne følge hinandens progression og svar og har sat stor pris på den løbende feedback på opgaver og den hjælpende hånd fra os i den anden ende, og vi har gjort vores bedste for at heppe og motivere dem undervejs. I teamet bag uddannelsen har vi fra Danmark og Grønland kontinuerligt kunne følge kandidaternes fremskridt i e-læringen og f.eks. også kunne se hvornår kandidaterne blev beskikkede til og afviklede de 10 praktiksager de skulle føre.

De ugentlige opsamlinger har været med til at drive uddannelsen frem og binde en ellers meget individuel uddannelse sammen. Som afslutning på hver uge har kandidaterne skrevet hvad de har lært i løbet af ugen og givet feedback til forløbet. Efterfølgende har vi som med-arrangører samlet op på ugens gennemførelse og hvad de fandt svært og introduceret den efterfølgende uge.

Brudte sø-kabler og sprog – en udfordring

Udbredelsen af sø-kabler og flat-rate internet i Grønland har gjort e-læring til et mere attraktivt læringsmiddel i et land som med sine store afstande gør fremmødeundervisning omstændelig og dyr. Men det har ikke været problemfrit. Undervejs oplevede vi at op til flere brud på søkablet gjorde læringsplatformen enten langsom eller ikke-tilgængelig for kandidaterne. Det forsinkede nogle gange detes arbejde på platformen og transformerede til tider e-læringen til et brev-kursus med indhold og opgaver sendt frem og tilbage over e-mail, som fortsat fungerede.

En anden udfordring har været at bidrage til at kandidaterne kan føre sagerne på grønlandsk. Retssproget i Grønland er både dansk og grønlandsk og mens de fleste sagsakter forelægger på dansk, bliver de fleste sager ved kredsretterne ført på Grønlandsk. Kandidater på uddannelsen er derfor dobbeltsprogede, men det betyder jo ikke, at de nødvendigvis kender den terminologi der anvendes i retten. For at styrke det, på en uddannelse med primært dansktalende undervisere og udviklere, lavede vi en version af retsplejeloven og kriminalloven hvor bestemmelserne står side om side på de to sprog, ligesom vi har anvendt videoer på grønlandsk og afholdt rollespil på grønlandsk med tolkning. Derudover har kandidaterne afleveret flere skriftlige procedurer på grønlandsk på læringsplatformen. Det kandidaterne har sat størst pris på i denne forbindelse, har dog været videoer med grønlandsk sprogede procedurer præsenteret af erfarne forsvarere, på sagsbeskrivelser, hvortil kandidaterne selv forinden har afleveret deres egen procedure.

Forsvareruddannelse i fremtiden

Med så meget materiale udviklet ligger det lige for, at landsforsvareren bygger videre på læringsplatformen i fremtidige uddannelser.

Foreløbig har vi videreudviklet grunduddannelsens e-læring til en vidensbank til de autoriserede forsvarere, hvor de kan slå op efter behov, ligesom den kan inddrages i løbende efteruddannelse.

Måske kunne e-læringen på læringsplatformen også få en større rolle i den forkortede forsvareruddannelse for kandidater med særlige forudsætninger, da det har vist sig svært at bringe disse kandidater sammen i fremmødekurserne.

Endelig ser vi frem til at læringsplatformen kan genbruges og videreudvikles til flere grunduddannelser i fremtiden, så vi kan sige tillykke til endnu flere blended-learning-uddannede forsvarere.