Nyheder

 • Første hold på blended-learning uddannelse klar til at forsvare deres klienter
  LEARN|RIGHT siger tillykke til det første hold, der har bestået eksamen på den ny forsvareruddannelse. Undervejs har vi hjulpet Landsforsvareren i Grønland med udviklingen af uddannelsens studieordning, planlægning og et learning management system med ugentlige e-læringsemner imellem fremmødekurserne. Et kæmpe tillykke til de ny-uddannede kandidater i Grønland, som efter knap et års uddannelse, […]
 • Ny Kredsdommeruddannelse i luften
  Den 1. oktober begynder et nyt hold kandidater på den krævende rejse mod at blive kredsdommer i Grønland. LEARN|RIGHT glæder sig til at byde kandidaterne velkommen og til igen at bistå Retten i Grønland med at få kandidaterne godt igennem. Stærkere rammer Forud for semesterstart løber et intenst planlægningsarbejde med udgangspunkt i LEARN|RIGHTs evaluering fra oktober 2018 af […]
 • LEARN|RIGHT med til at præsentere nyt undervisningsmateriale på Folkemødet 2019
  I sidste uge deltog LEARN|RIGHT på ”demokratiets Roskildefestival”, som Folkemødet på Bornholm også kaldes. Formålet var at præsentere undervisningsmaterialet Udenfor og diskutere dilemmafilmen Lille terrorist, som LEARN|RIGHT har assisteret Amondo og Candofilm i at udvikle. Præsentationen fandt sted ved en workshop på Danmarks Lærerforenings klippescene lige ved Allinge havn, og det var ikke […]
 • Så er forsvarernes grunduddannelse i gang!
  Den 19. januar startede et helt nyt hold kandidater på forsvarernes grunduddannelse, og LEARN|RIGHT havde den glæde at byde dem velkommen i Nuuk sammen med Landsforsvareren. Det er 10 år siden, der sidst begyndte en grunduddannelse for forsvarere, og der har længe været efterspørgsel efter flere forsvarere til at dække kriminalsagerne i det geografisk enorme land. En unik uddannelse […]
 • Online læringsplatform parat til Forsvareruddannelsen
  Som noget nyt, vil deltagerne på landsforsvarerens uddannelser fremover kunne støtte sig til en online læringsplatform. LEARN|RIGHT har haft travlt med udviklingen af den nye online læringsplatform på vegne af Landsforsvareren i Grønland, og den står nu klar til kandidaterne på lærlingeuddannelsen, som bliver de første, der kommer til at anvende læringsplatformen. Marie Stein, der har været en af […]
 • Rådgivning til undervisningsmateriale om tillid, frisind og frihed
  LEARN | RIGHT har siden foråret være sparringspartner til firmaet Amondo om udviklingen af et undervisningsmateriale om Danmarkskanonens tre værdier tillid, frisind og frihed. I sidste uge var LEARN | RIGHT med Amondo på Bornholm for at teste materialet og den tilhørende undervisningsfilm med en gruppe skolelærere, som efterfølgende skal afprøve materialerne på deres skoler. LEARN | RIGHTs […]
 • Oplæg i undervisningsministeriet om evalueringen ‘Teaching controversial issues’
  En hektisk uge sluttede i går af med, at LEARN | RIGHT præsenterede resultater og anbefalinger fra vores evaluering af det nordiske pilotprojekt ’Teaching controversial issues’ på undervisningsministeriets udviklingsdage. Evalueringen udførte vi sidste år på vegne af Nordisk Ministerråd, og det danske undervisningsministerium deltog i projektet og har integreret metoden i deres demokrati- og […]
 • Evalueringsworkshop om kredsdommeruddannelsen i Grønland
  Direktøren af LEARN | RIGHT, Maria Løkke Rasmussen, er rejst til Nuuk for at afholde en todages evalueringsworkshop om kredsdommeruddannelsen med deltagelse af kredsdommerkandidater og domstolenes ledelse. Workshoppen er en del af den evaluering af kredsdommeruddannelsen, som LEARN | RIGHT varetager på vegne af Retten i Grønland. Maria forklarer, at workshoppen har til formål at samle op på og […]
 • Tillykke til de færdiguddannede kredsdommerkandidater
  LEARN | RIGHT siger tillykke til de tre kredsdommerkandidater der fredag d. 20. april modtog deres uddannelsesbevis ved en ceremoni i Nuuk. Kandidaterne har bestået den særligt tilrettelagte 2-årige grønlandske kredsdommeruddannelse som LEARN | RIGHT har ydet pædagogisk rådgivning til Retten i Grønland om siden 2016, bl.a. i forhold til udvikling, gennemførelse, undervisningsmetoder samt […]
 • Første studieordning for Forsvareruddannelsen i Grønland godt på vej
  Snart har forsvarerne i Grønland for første gang en studieordning til at guide deres grund- og efteruddannelse. I Grønland har forsvarere i kriminalsager ved kredsretten ikke en juridisk uddannelse, men har siden vedtagelsen af ny retsplejelov og kriminallov i 2010 skulle gennem et særligt tilrettelagt undervisningsforløb. Hidtil dog uden støtte fra en studieordning. “Studieordningen kommer til […]
 • Evalueringsrapport på ‘The Nordic Pilot: Teaching Controversial Issues’
  I december præsenterede LEARN | RIGHT evalueringen af det nordiske pilotprojekt: Teaching Controversial Issues & Managing Controversy til Nordisk Ministerråds netværk om demokrati, inklusion og sikkerhed. I evalueringen konkluderer vi, at pilotprojektet har bidraget til, at ledere og lærere på testskolerne har fået styrket deres personlige og professionelle evner til at håndtere […]
 • Evalueringsworkshop med nordiske testskoler om undervisning i kontroversielle emner
  Tirsdag mødtes direktøren for LEARN|RIGHT, Maria Løkke Rasmussen, med 11 nordiske testskoler til en workshop i Oslo arrangeret af det Europæiske Wergelands center, som en del af den evaluering vi gennemfører af test-projektet på vegne af  Nordisk Ministerråd. Maria faciliterede testskolernes refleksioner over deres erfaringer med anvendelsen af Europarådets manualer til undervisning i […]
 • Nordisk pilottestningsprogram af CoE-materialet i Helsinki
  Direktøren af LEARN | RIGHT, Maria Løkke Rasmussen, sætter kurs mod smukke Helsinki for at deltage i et UNESCO-skolemøde og lære om, hvordan det Finske skoletestteam præsenterer Teaching and Managing Controversial issues under det nordiske pilotafprøvningsprojekt af Europarådets manualer. Meget spændende! […]
 • “Sæt børns rettigheder på skoleskemaet” med i instituts Grønlandsberetning
    Institut for Menneskerettigheder beretter om deres arbejde i Grønland – bl.a. omfattende “Sæt børns rettigheder på skoleskemaet”, som vores direktør Maria Løkke Rasmussen havde den glæde at udarbejde i samarbejde med MIO, børnerettighedsinstitutionen i Grønland: Institut for menneskerettigheders beretning om deres arbejde i Grønland […]
 • Strategisk planlægningsworkshop for den nye grønlandske landsforsvarer
  Afsted til Nuuk. LEARN | RIGHT glæder sig til at skulle facilitere en strategisk planlægnings-workshop for den nye landsforsvarer i Nuuk. […]
 • EWC artikel om Utøya-workshop
  Det Europæiske Wergelandscenter har netop udgivet en artikel om workshoppen på Utøya om undervisning i kontroversielle problemstillinger for de fem nordiske test-teams. LEARNIRIGHT deltog i workshoppen som observatører som led i vores engagement for nordisk ministerråd der har bedt os om at evaluere projektet. Vi ser frem til at følge de nationale aktiviteter, som er ved at blive udviklet. Læs […]
 • Workshop om undervisning i kontroversielle emner på Utøya
  LEARN|RIGHT er på vej til Oslo og Utøya for at observere en workshop i Teaching Controversial issues and Manage Controversiesdet afholdt af det Europæiske Wergelands Centers (EWC) i Oslo og Utøya. Workshoppen er første del af en nordisk pilot test af materialerne, der er udviklet af Europarådet, og projektet udføres af EWC på vegne af Nordisk Ministerråd med deltagelse af 13 skoler og eksperter […]
 • Møde med det Europæiske Wergelandscenter
  LEARN|RIGHT har været i Oslo i disse dage for at mødes med det Europæiske Wergelandscenter (EWC). Vi glæder os i LEARN|RIGHT til at følge den nordiske pilottest af Europarådsmaterialet Teaching and managing controversial issues i fem nordiske lande og på vegne af Nordisk Ministerråd evaluere, hvordan det kan anvendes og udrulles i en nordisk kontekst. […]
 • Facilitering af semesterintroduktion til tredje semester på den nye kredsdommeruddannelse
  LEARN|RIGHT tager til Nuuk for at facilitere opstarten på det tredje semester for det andet hold på den nye kredsdommeruddannelse i Grønland. Vi ser frem til at møde gamle venner igen! […]