Medarbejdere

Maria Løkke Rasmussen, direktør og seniorrådgiver, cand.mag. i pædagogik og internationale udviklingsstudier.

Maria har arbejdet med sociale forandringsprocesser og læring i en menneskerettighedskontekst siden 1997. Hun har indgående erfaring som konsulent, rådgiver og projektleder for danske såvel som internationale projekter og er en stærk formidler, underviser og udvikler af undervisningsmateriale.

Maria har arbejdet intensivt med og undervist i den menneskerettighedsbaserede tilgang samt menneskerettighedsuddannelse.

Maria har erfaringer fra længerevarende projekter i Danmark, Grønland, Nepal, Cambodja, Vietnam, Malawi og Ukraine samt fra kortere konsulentarbejde i Finland, Moldova, Belarus, Turkmenistan, Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda, Bhutan og Kuwait / Irak.

Maria arbejder fra København.

E-mail: maria@learnright.dk

Marie Stein, Studentermedhjælper, uddannet folkeskolelærer og kandidatstuderende i pædagogisk sociologi ved Aarhus Universitet.

Marie er uddannet folkeskolelærer fra Københavns Professionshøjskole med undervisningsfag i dansk, samfundsfag og historie på mellemtrins- og udskolingsniveau. Derudover har hun læst et års psykologi ved Københavns Universitet. Marie læser nu til kandidat i pædagogisk sociologi ved Aarhus Universitet i København.

Marie har gennem sin uddannelse haft fokus på didaktik, pædagogik og evaluering. På læreruddannelsen har Marie gennemført specialiseringsmodulet “Undervisning i menneskerettigheder”, et modul som bygger på national og international forsknings- og udviklingsviden, dannelse, demokrati og medborgerskab i en menneskerettighedskontekst.

Marie har erhvervserfaring med rettighedsbaseret undervisning, der tager udgangspunkt i at styrke elevernes handlekompetencer.

Marie arbejder fra København.

E-mail: mariestein@learnright.dk

Josephine Fink Seidenfaden, Studentermedhjælper, uddannet socialrådgiver og kandidatstuderende i socialt arbejde ved Aalborg Universitet.

Josephine er uddannet socialrådgiver og er derudover kandidatstuderende i socialt arbejde ved Aalborg universitet, i København. Gennem sit studie som socialrådgiver har hun lært en del om socialpolitik, kommunikation og juridisk metode. Josephine har haft et udvekslingsophold i Holland, der havde særligt fokus på The capability approach, som er en tværfaglig, normativ og kontekstorienterende tilgang til menneskers livskvalitet og demokratiske processer.

Herudover har Josephine stor interesse for lærings- og forandringsprocesser og har igennem hele sin studietid arbejdet frivilligt med rådgivning og undervisning og dette har også været baggrunden for hendes kandidatstudie i socialt arbejde.

Josephine arbejder fra København.

E-mail: Josephine@learnright.dk