Værdier

LEARN|RIGHTs værdier guider os i vores planlægning og metodevalg og repræsenterer vores ønske om at arbejde på en måde, der er i overensstemmelse med menneskeretlige principper og værdier.


Deltageren i centrum
Vi mener, at uddannelsesprojekter og undervisning skal have deltagerne i centrum; det er deltagernes udvikling, der er målet, og vi skal derfor tage udgangspunkt i og inkludere deltagerne mest muligt.
Vi stræber derfor mod, at uddannelsesprojekter og undervisning…

…tager udgangspunkt i deltagernes baggrund, forudsætninger, kontekst og læringsbehov;
…er inkluderende og motiverende og aktiverer deltagerne;
…inddrager deltagerne i at sætte mål samt i de løbende beslutninger og tilpasninger af aktiviteter.


Aktiv deltagelse og handlekraft
Vi mener, at det kræver aktiv deltagelse at bringe deltagerne i centrum og at aktiv deltagelse er med til at sikre, at deltagerne opbygger handlekompetencer og bliver handlekraftige.
Vi stræber derfor mod…

… at deltagerne involveres aktivt i udvikling, implementering og evaluering af projekter og undervisning;
… at undervisningen er praksisorienteret og interaktiv, så den kan bruges aktivt;
… at undervisningen styrker samarbejdet og udveksling af erfaringer deltagerne imellem.


Gensidig ansvarlighed
Vi står inde for vores metoder og tager ansvar for at følge vores aktiviteter til dørs, ligesom vi arbejder for at forankre dem strukturelt. Vi forventer gensidig ansvarlighed fra samarbejdspartnere og deltagere.
Det betyder..

… vi gør, hvad vi siger, og siger, hvad vi gør og forventer det samme af vores samarbejdspartnere;
… vi anvender velafprøvede planlægningsværktøjer til projekter og kurser
… vi forventer at deltagerne deltager aktivt og tager ansvar for egen læring, undervisning og projekter