LEARN|RIGHT bistår Retten i Grønland med at uddanne ikke-jurister til kredsdommere på en 2 årig uddannelse. Vi bidrager til:
· Stærkere rammer for uddannelsen
· Pædagogisk sparring med underviserne
· Løbende deltagerfeedback
· Evaluering.

Pædagogisk rådgivning og evaluering

Siden 2016 har LEARN|RIGHT været med til at sikre en styrket uddannelse af kredsdommere i Grønland. Vi sidder med i maskinrummet med Retten i Grønland, hvor vi bidrager til at styrke uddannelsens rammer i form af studieordning, kursusbeskrivelser, semesterkalender, underviserguide med aktivitetskatalog, samt evaluering. Vi står for den løbende pædagogiske sparring med op til 20 underviserne om programudvikling for de knap 50 kurser, hvor vi holder et skarpt fokus på deltagagerlogik og interaktive læringsmetoder. Vi følger deltagerne tæt ved at deltage i semesterintroduktionerne og stå for den løbende indsamling af deltagernes feedback på kurserne gennem online spørgeskemaer. For hvert kursus udarbejder vi en afsluttende rapport med en dokumentation på kursets program og materialer og anbefalinger til eventuelle fremtidige tiltag ift. læringsmiljø, undervisningsformer eller indhold. Endelig står vi for at klarlægge deltagernes behov for repetition gennem selvevalueringer, samt for at udvikle deltagernes projektopgaveforløb

LEARN|RIGHT har bidraget til at få et hold kredsdommere igennem uddannelsen i 2017 og 2018 og i oktober 2019 starter et nyt hold på uddannelsen. Forud for 2019 uddannelsen udarbejdede LEARN|RIGHT en dokumentation for og  evaluering af den tidligere uddannelse ud fra den løbende kursusfeedback, dokumentgennemgang og en evalueringsworkshop med deltagere og arrangører. I evalueringen kom vi med en række anbefalinger til den kommende uddannelse, studieordning, kursusbeskrivelser og underviserguide, som har dannet grundlag for de endnu stærkere rammer for den uddannelse, der begyndte i 2019.

LEARN|RIGHTs direktør, Maria Løkke Rasmussen, har indgående kendskab til grønlandsk kultur, uddannelse og retsvæsen, som hun har arbejdet med siden 2007, og bakkes op af et team af ansatte med stærk erfaring i uddannelsesplanlægning og evaluering.

Baggrund for kredsdommeruddannelsen

Det grønlandske retsvæsen er på mange måder unikt. Det dækker et enormt land med lille befolkning, der bor spredt i byer på kysten. Det er dobbeltsproget og har et fokus på foranstaltning i stedet for at straf. Og så er dommere, forsvarere og anklagere ved kredsretten som udgangspunkt ikke jurister. Kredsdommerne uddannes i stedet ved en særlig målrettet kredsdommeruddannelse varetaget af Retten i Grønland jf. retsplejeloven af 2010 og bekendtgørelse for Grønland om uddannelse af dommere fra 2019. I  2014 blev den første studieordning for kredsdommeruddannelsen udarbejdet, som Maria Løkke Rasmussen, senere direktør for LEARN|RIGHT, gav input til bl.a. i form af en forundersøgelse blandt interessenter.