The Human Rights Education Toolbox – A practitioners guide to planning and managing human rights education er udviklet til at hjælpe undervisere og menneskerettigheds- og udviklingsarbejdere, der arbejder for at fremme menneskerettighederne gennem uddannelse. Værktøjskassen tilbyder konkrete redskaber til praktikere til planlægning, gennemførelse og evaluering af menneskerettighedsundervisning. Værktøjskassen er relevant for både projekt- og kursusledere samt facilitatorer, oplægsholdere og assistenter hertil.

Den er i øjeblikket tilgængelig på engelsk, spansk, arabisk, fransk, russisk og hviderussisk og kan hentes her på siden.

Materialet er udviklet for Institut for Menneskerettigheder, 2013,
Maria Løkke Rasmussen, ISBN: 978-87-91836-60-2

Den engelske udgave (2013) blev udviklet til Institut for Menneskerettigheders (IMR) medarbejdere og samarbejdspartnere. IMR bruger manualen til kurser og kapacitetsopbygning af partnere, herunder i Afghanistan, Albanien, Kina og Nepal. Manualen anvendes også af mange andre aktører, herunder af det danske civilsamfund, af MS-Action Aid på deres Global Platform og af aktører i Etiopien, Island, Sydsudan, Vietnam, Zambia og Zimbabwe. Værktøjskassen er desuden blevet præsenteret på flere europæiske konferencer om menneskerettighedsuddannelser, og mange biblioteker har anskaffet sig manualen.

Den spanske udgave (2013) blev udviklet efter anmodning fra det danske kulturministerium som en del af en dansk kultur delegations besøg i Chile. Materialet blev lanceret på en konference for menneskerettighedsundervisere i Santiago, Chile med tilstedeværelse af den danske udenrigsminister, Villy Søvndal, og den danske kronprinsesse Mary.

Den arabiske udgave (2014) bliver brugt af IMR til uddannelse og kapacitetsopbygning i Mellemøsten og Nordafrika, herunder Libyen, Tunesien og Yemen. Dertil bruger FN’s højkommissær for menneskerettigheder (OHCHR) den arabiske udgave af værktøjskassen til uddannelse af forskellige professionelle grupper, og NGOen The Euro-Mediterranean Human Rights Network (EMHRN) bruger den til at uddanne unge i deres netværk. Det arabiske institut for menneskerettigheder (AIHR) deler manualen i deres netværk og bruger den til uddannelse af menneskerettighedsundervisere.

Den franske udgave (2016) bliver brugt af IMR til uddannelse af partnere i Vestafrika og Tunesien. De finder, manualen er et højt anvendeligt værktøj til at planlægge menneskerettighedsuddannelse og giver inspiration til praktiske øvelser, målrettet mod alle læringsdimensioner af viden, kompetence og værdier omkring menneskerettigheder.

Den russiske og hviderussiske udgave (2017) blev udviklet i samarbejde med IMRs hviderussiske partnere til brug for organisationer, der arbejder i Eurasia-regionen. Alle eksempler og øvelser er blevet tilpasset den hviderussiske kontekst, men kan tilpasses af brugeren til det aktuelle land.