LEARN|RIGHT tilbyder rådgivning om og udvikling af deltagerinddragende og skræddersyede undervisningsmaterialer til fremme af menneskerettigheder og demokratisk deltagelse.

Vi tilbyder:

 • At udvikle materialer med handlingsorienterede og let tilgængelige redskaber, modeller og øvelser, som din målgruppe let kan gå til og nemt kan anvende i deres hverdagspraksis.
 • En deltagerinddragende proces, der involverer relevante ledere, eksperter, undervisere, osv. samt den endelige målgruppe. Dermed sikrer vi, at materialerne bygger på relevant viden og erfaringer, og at den målrettes til brugernes behov.
 • Processtyring af udviklingen af dit undervisningsmateriale, facilitering af udviklingsworkshops og testforløb, at skrive teksten og koordinere med layouter.

Kontakt os for mere information om vores model til udvikling af undervisningsmaterialer.

Undervisningsmaterialer:

 1. Min ven med handicap (2021)
  Undervisningsmateriale rettet mod undervisning i 5.-7. klasse om trivsel, mangfoldighed, ligeværd, medbestemmelse og deltagelse. Materialet er på dansk.
 2. Teaching Children’s Rights – An Interdisciplinary Educational Manual for School Teachers (2021)
  En generisk undervisningsmanual til planlægning og gennemførelse af undervisning i børns rettigheder rettet mod børn og unge på 8-18 år. Materialet er på engelsk.
 3. Udenfor – et tværfagligt undervisningsmateriale (2019)
  Undervisningsmateriale rettet mod undervisning i 6.-10. klasse om frisind, tillid og frihed i en multikulturel og mangfoldig skolegård. Amondo stod for udviklingsprocessen som LEARN|RIGHT bidrog til fra start til slut. Materialet er på dansk.
 4. Children’s Rights in the Education Process (2017)
  Undervisningsmateriale om børns rettigheder udarbejdet til lærere i den hviderussiske gymnasieskole. Materialet findes på hviderussisk og russisk.
 5. Sæt børns rettigheder på skoleskemaet (2014)
  Undervisningsmateriale til planlægning og gennemførsel af undervisning i børns rettigheder til indskoling og mellemtrin i de grønlandske folkeskoler. Materialet findes på grønlandsk og dansk.
 6. The Human Rights Education Toolbox – A practitioners guide to planning and managing human rights education (2013)
  Værktøjskasse til undervisning i menneskerettigheder rettet mod undervisere samt menneskerettigheds- og udviklingsarbejdere. Materialet findes på engelsk, spansk, arabisk, fransk, russisk, hviderussisk og burmesisk.
 7. Medborgerværktøjskassen (2012)
  Undervisningsmateriale i Rettigheder & Medansvar, Ligeværd & Fællesskab, Demokrati og Deltagelse på grundskoleniveau udviklet i samarbejde med Amondo. Materialet er på dansk.