Amnesty: Skriv for Liv materiale standardiseret

I mere end 20 år, har Amnesty Internationals ”Skriv for liv” kampagne engageret millioner af studerende verden over i kampen for menneskerettigheder. Skriv for Liv finder sted i skoler og i ungdomsgrupper hvert år i november og december, og kulminerer på den internationale menneskerettighedsdag den 10. december.

Amnesty W4R
Billede fra Amnestys kampagneside

Som en del af kampagnen, udvikler Amnesty London undervisningsmaterialer om menneskerettigheder til lærere og undervisere, som er rettet mod de Casepersoner, der er omfattet af den årlige kampagne, samt de menneskerettighedskrænkelser, de oplever.

Materialerne er multinationale og multikulturelle, så de kan anvendes i alle lande og skolesystemer.

Amnesty Londons HRE kontor stod hvert år med det problem, at de efter en omfattende proces med lokale Amnesty organisationer om at udvælge case personer og beskrive deres cases med situationen i landet, handlemuligheder, mv., kun havde ganske kort tid til at udvikle de læringsmaterialer, der er med til at rulle kampagnen ud på verdensplan. De skulle starte fra bunden hver gang og savnede skabeloner, som læringsmaterialerne kunne tage udgangspunkt i hvert år. Skabeloner, der havde samme ensartede kvalitet og med en tydelig tematisk reference.

I løbet af en spændende sommer, udarbejdede LEARN|RIGHT et Skriv for Liv undervisningskompendium, på vegne af Amnesty Londons HRE kontor med alle tidligere materialer struktureret i relevante temaer og med standardaktiviteter udviklet til hvert tema.

Vi startede opgaven med at indsamle og strukturere de historiske Skriv for Liv undervisningsmaterialer fra 2015-20, for at få et overblik over menneskerettighedstemaerne og de anvendte undervisningsmetoder. Vi systematiserede alle aktiviteterne, og baseret på gentagelsen af temaer, og med blik for Amnestys fokusområder og politikker, identificerede vi ni store menneskerettighedstemaer: Menneskerettighedsforkæmpere; Ytringsfrihed; Retten til at protestere, forsamlings & foreningsfrihed; Tortur; Lighed & ikke-diskrimination; Retfærdig rettergang; Retshåndhævelse; Tilstrækkelig levestandard; Klimaretfærdighed.

Efter at have defineret temaerne, udviklede LEARN|RIGHT en standardaktivitetsskabelon ved at identificere fællestræk i strukturen af de historiske HRE-aktiviteter, og gennemgå dem med de store didaktiske briller på. Vi identificerede følgende gennemgående standardtrin: introduktion af menneskerettigheder; introduktion af rettighedstemaet; introducer sagspersonen og sagen; tag handling: skriv et brev – red et liv; tag handling: vis solidaritet; baggrundsinformation og uddelinger. Struktureret efter standardaktivitetsskabelonen, og med udgangspunkt i repræsentative historiske HRE-aktiviteter, udviklede LEARN|RIGHT en standardaktivitet for hver af de ni temaer.

Alle de historiske HRE-aktiviteter blev derefter reorganiseret efter temaerne, ved at placere dem under det tema, de primært adresserer. Derudover blev baggrundsinformationsark og uddelingsark fra de historiske aktiviteter, som omhandler temaet generelt, identificeret og placeret i begyndelsen af hvert temakapitel. De baggrundsinformationsark og uddelingskopier, der er specifikke for en aktivitet, blev placeret i slutningen af hver aktivitet.

Strukturen og layoutet af alle de historiske HRE-aktiviteter blev derefter tilpasset skabelonen for standardaktiviteten, mens den oprindelige ordlyd af aktiviteterne blev bibeholdt.

I slutningen af sommeren udvalgte AI gradvist casepersoner til 2021-kampagnen og udviklede deres case cards, med detaljerede oplysninger om sagen, landet og forskellige handlemuligheder. LEARN|RIGHT anvendte standardaktiviteterne på deres case cards og testede derved deres effektivitet.

Materialet fungerede godt til at udvikle et udgangspunkt for dette års undervisningsmateriale. Det eneste bump på vejen var, at nogle cases faldt inden for samme tema, hvilket blev løst ved at anvende modellen for en anden relevant historisk aktivitet inden for samme tema.

Udkastene til Skriv for Liv undervisningsmaterialet 2021 blev overdraget til AI London HRE-afdeling til deres endelige tilpasning og resultatet kan ses her.