Manual i børns rettigheder til Belarus

På vegne af Institut for Menneskerettigheder har LEARN|RIGHT udviklet en manual til at planlægge og undervise om, gennem og for børns rettigheder i gymnasiet i Belarus.

I tæt samarbejde med Institut for Menneskerettigheders eksperter i Belarus samt deres partner NGO i landet, har LEARN|RIGHT researchet på den kulturelle, menneskeretlige og uddannelsesmæssige kontekst i Belarus, for at kunne målrette manualen mest muligt til de belarussiske lærere og elever.

Et første udkast til manualen blev derefter præsenteret, afprøvet og videreudviklet i en todages testworkshop sammen med 10 erfarne belarussiske lærere. Denne deltagerbaserede tilgang sikrede at lærernes viden og erfaringer blev afspejlet i rapporten, med input til planlægning af forløb, aktiviteter, illustrationer og relevante eksempler. Lærerne delte også deres erfaringer med, hvordan de får sikret sig tid og rum til børnerettighedsundervisning, når skolens hovedfokus er på de klassiske hovedfag som sprog og matematik, som er en udfordring lærere kan nikke genkendende til i de fleste lande.

Manualen tager udgangspunkt i et velafprøvet koncept, som LEARN|RIGHTs direktør Maria Løkke Rasmussen har anvendt med succes i flere andre manualer udarbejdet for bl.a. Institut for Menneskerettigheder. Manualen består således af let tilgængelige og let anvendelige planlægningsværktøjer til læreren baseret på den menneskeretlige tilgang samt interaktive og deltagerorienterede klasseaktiviteter, struktureret efter børnekonventionens hovedprincipper.

Projektet forløb over ca. et år, fra projektets formulering, til manualen var klar fra tryk. Manualen blev efterfølgende officielt anerkendt af det Belarus’ undervisningsministerium.

Læs mere og hent manualen her