Children’s Rights in the Education Process – Methods for middle school teachers er et undervisningsmateriale udviklet til lærere i den hviderussiske gymnasieskole. Her kan lærerne finde viden, øvelser og planlægningsværktøjer til at indarbejde alle principper i FNs Børnerettighedskonvention i læringsmiljøet, undervisningens form og indhold på tværs af alle fag.

Children’s Rights in the Education Process er udarbejdet med input fra hviderussiske lærere og NGOer – og med afsæt i Sæt børns rettigheder på skoleskemaet udviklet til grønlandske folkeskoler.

Materialet findes i en hviderussisk og russisksproget version, og er udviklet for Institut for Menneskerettigheder, 2017, Maria Løkke Rasmussen, ISBN: 978-87-93241-90-9

Det hviderussiske undervisningsministerium har besluttet, at materialet fra 2019 er en del af landets officielle undervisningsmaterialer.