Children’s Rights in the Education Process – Methods for middle school teachers er et undervisningsmateriale udviklet til lærere i den hviderussiske gymnasieskole. Her kan lærerne finde viden, øvelser og planlægningsværktøjer til at indarbejde alle principper i FNs Børnerettighedskonvention i læringsmiljøet, undervisningens form og indhold på tværs af alle fag.

Children’s Rights in the Education Process er udarbejdet med input fra hviderussiske lærere og NGOer – og med afsæt i Sæt børns rettigheder på skoleskemaet udviklet til grønlandske folkeskoler.

Materialet findes i en hviderussisk og russisksproget version, og er udviklet for Institut for Menneskerettigheder, 2017, Maria Løkke Rasmussen, ISBN: 978-87-93241-90-9

Det hviderussiske undervisningsministerium har besluttet, at materialet fra 2019 er en del af landets officielle undervisningsmaterialer.

Evguenia Klementieva, Programleder & Sigrid Kristiansen, Projektleder, Institut for Menneskerettigheder om LEARN|RIGHT:

I tæt samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og vores hviderussiske partner-organisation har LEARN|RIGHT udviklet en let anvendelig manual med interaktiv og involverende undervisning i menneskerettigheder målrettet lærere og skoleelever. Maria Løkke Rasmussen var ansvarlig for at udarbejde outline af den skræddersyede manual, for afholdelse af en udviklingsworkshop med hviderussiske skolelærere om manualen og for at færdiggøre det endelige udkast af manualen. Maria Løkke Rasmussen og LEARN|RIGHT leverede arbejde af meget høj kvalitet og vi vil med glæde benytte os af LEARN|RIGHT en anden gang