LEARN|RIGHT tilbyder professionel rådgivning omkring planlægning, tilrettelæggelse, udvikling og afholdelse af målrettet kapacitetsopbygning og læringsforløb, der fremmer menneskerettighederne og demokratisk deltagelse.

Vi tilbyder:

  • Rådgivning om og metoder og processer til at udvikle jeres organisations overordnede strategi proces, handlingsplaner og forandringsteori, som kan guide jer i valg af indsatsområder og læringsforløb, samt metoder til deltager- og medarbejderinvolvering i processen.
  • Inspirationsworkshop der giver din organisation ideer til hvordan I kan arbejde mere menneskerettighedsbaseret i jeres uddannelsesplanlægning og læringsmetoder
  • Rådgivning om og redskaber til at sikre den overordnede planlægning og tidsstyring af dit kapacitetsopbygningsprojekt eller læringsforløb.
  • Rådgivning om sammensætningen af dit blended learning forløb, workshop, e-læringforløb mm., samt best practise læringsmetoder og metoder til evaluering af forløbene.
  • Rådgivning om brugerinddragende metoder til udvikling af undervisningsmaterialer, samt rådgivning om deres struktur og form.

Kontakt os for mere information om vores rådgivningsydelser.

Se eksempel her

Rådgivning/Advise