Maria Løkke Rasmussen –  Direktør og Seniorrådgiver
Cand.mag. i pædagogik og internationale udviklingsstudier

Maria har arbejdet med kapacitetsopbygning og læringsprocesser i en menneskerettighedskontekst siden 1997.

Maria var ansat på Institut for Menneskerettigheder i forskellige funktioner fra 1998-2016 herunder som projektleder på internationale kapacitetsopbygningsprojekter samt senior uddannelsesrådgiver, indtil hun etablerede LEARN|RIGHT i 2016.

Hun har indgående erfaring som konsulent, rådgiver og projektleder for danske såvel som internationale projekter og er en stærk formidler, underviser og udvikler af undervisningsmateriale.

Maria er specialist i menneskerettighedsbaseret uddannelsesplanlægning og programlægning, undervisning i menneskerettigheder, børns rettigheder, demokrati og medborgerskab samt retssikkerhed og har udgivet flere undervisningsmaterialer.

Maria har erfaringer fra projekter i Danmark, Grønland, Nepal, Cambodja, Vietnam, Malawi og Ukraine samt fra kortere konsulentarbejde i Finland, Moldova, Belarus, Turkmenistan, Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda, Bhutan og Irak (Kuwait).

Maria arbejder fra København.

E-mail: maria@learnright.dk


Marie Stein – Uddannelsesrådgiver
Cand.pæd. i pædagogisk sociologi og uddannet folkeskolelærer

Marie er uddannet folkeskolelærer fra Københavns Professionshøjskole med undervisningsfag i dansk, samfundsfag og historie og har siden taget en kandidatgrad i Pædagogisk Sociologi ved Aarhus Universitet i København. Derudover har hun læst et års psykologi ved Københavns Universitet.

Marie har gennem sin uddannelse haft fokus på didaktik, pædagogik og evaluering, og hun har erhvervserfaring med rettighedsbaseret undervisning og uddannelsesplanlgning, der tager udgangspunkt i at styrke deltagernes handlekompetencer.

Marie arbejder fra København.

E-mail: mariestein@learnright.dk