Maria Løkke Rasmussen –  Direktør og Seniorrådgiver
Cand.mag. i pædagogik og internationale udviklingsstudier

Maria har arbejdet med kapacitetsopbygning og læringsprocesser i en menneskerettighedskontekst siden 1997.

Maria var ansat på Institut for Menneskerettigheder i forskellige funktioner fra 1998-2016 herunder som projektleder på internationale kapacitetsopbygningsprojekter samt senior uddannelsesrådgiver, indtil hun etablerede LEARN|RIGHT i 2016.

Hun har indgående erfaring som konsulent, rådgiver og projektleder for danske såvel som internationale projekter og er en stærk formidler, underviser og udvikler af undervisningsmateriale.

Maria er specialist i menneskerettighedsbaseret uddannelsesplanlægning og programlægning, undervisning i menneskerettigheder, børns rettigheder, demokrati og medborgerskab samt retssikkerhed og har udgivet flere undervisningsmaterialer.

Maria har erfaringer fra projekter i Danmark, Grønland, Nepal, Cambodja, Vietnam, Malawi og Ukraine samt fra kortere konsulentarbejde i Finland, Moldova, Belarus, Turkmenistan, Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda, Bhutan og Irak (Kuwait).

Maria arbejder fra København.

E-mail: maria@learnright.dk


Marie Stein – Uddannelsesrådgiver
Cand.pæd. i pædagogisk sociologi og uddannet folkeskolelærer

Maries erhvervserfaringer og uddannelsesbaggrund er stærkt forankret i pædagogik og didaktik. Hun er uddannet folkeskolelærer fra Københavns Professionshøjskole og har dertil en kandidat i pædagogisk sociologi fra DPU, Aarhus Universitet. 

Marie er fagligt specialiseret indenfor områderne trivsel, menneskerettigheder og social ulighed i uddannelse. Hun har dertil praksiserfaring med rettighedsbaseret undervisning og uddannelsesplanlægning med fokus på at styrke deltagernes handlekompetencer.

Marie har arbejdet i LEARN|RIGHT siden 2017. Hendes arbejdsopgaver omfatter blandt andet uddannelsesplanlægning, evaluering og rapportering samt udvikling og facilitering af e-læringsforløb.

Marie arbejder fra København.

E-mail: mariestein@learnright.dk