Maria Løkke Rasmussen –  Direktør og Seniorrådgiver
Cand.mag. i pædagogik og internationale udviklingsstudier

Jeg har arbejdet med kapacitetsopbygning og læringsprocesser i en menneskerettighedskontekst siden 1997.

Fra 1997-2016 var jeg ansat på Institut for Menneskerettigheder i forskellige funktioner, herunder som projektleder på internationale kapacitetsopbygningsprojekter med stats og NGO partnere, samt som senior uddannelsesrådgiver. I 2016 grundlagde jeg LEARN|RIGHT og blev selvstændig rådgiver og konsulent.

Jeg har indgående erfaring som konsulent, rådgiver og projektleder for danske såvel som internationale projekter og er en stærk kursusleder, formidler, underviser og udvikler af undervisningsmateriale.

Mit speciale er hvad jeg vil kalde menneskerettighedsbaseret uddannelsesplanlægning og programlægning samt i undervisning i menneskerettigheder, børns rettigheder, demokrati og medborgerskab samt retssikkerhed og jeg har udgivet flere undervisningsmanualer.

Jeg har undervist kursister fra hele verden på mere end 100 kurser, workshops, konferencer osv. Fra skoleelever, lærere og undervisere til NGO-ansatte, ombudsmænd, dommere, forsvarere og politifolk. Jeg har implementeret længerevarende projekter i Danmark, Grønland, Nepal, Cambodja, Vietnam, Malawi og Ukraine samt haft kortere konsulentarbejde i Finland, Kosovo, Moldova, Belarus, Turkmenistan, Kenya, Tanzania, Uganda, Bhutan og Kuwait.

Se mit fulde CV på linked in.

Jeg arbejder fra København.

E-mail: maria@learnright.dk

Maria Løkke Rasmussen