Maria Løkke Rasmussen –  Direktør og Seniorrådgiver
Cand.mag. i pædagogik og internationale udviklingsstudier

Jeg har arbejdet med kapacitetsopbygning og læringsprocesser i en menneskerettighedskontekst siden 1997.

Fra 1998-2016 var jeg ansat på Institut for Menneskerettigheder i forskellige funktioner, herunder som projektleder på internationale kapacitetsopbygningsprojekter med stats og NGO partnere, samt som senior uddannelsesrådgiver frem til jeg etablerede LEARN|RIGHT i 2016.

Jeg har indgående erfaring som konsulent, rådgiver og projektleder for danske såvel som internationale projekter og er en stærk kursusleder, formidler, underviser og udvikler af undervisningsmateriale.

Mit speciale er hvad jeg vil kalde menneskerettighedsbaseret uddannelsesplanlægning og programlægning samt i undervisning i menneskerettigheder, børns rettigheder, demokrati og medborgerskab samt retssikkerhed og jeg har udgivet flere undervisningsmanualer.

Jeg har haft kursister fra hele verden på de mere end 100 kurser jeg har stået for. Fra skoleelever, lærere og undervisere i Danmark, til ombudsmænd, politifolk og NGO-ansatte ude i verden. Jeg har implementeret længerevarende projekter i Danmark, Grønland, Nepal, Cambodja, Vietnam, Malawi og Ukraine samt haft kortere konsulentarbejde i Finland, Moldova, Belarus, Turkmenistan, Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda, Bhutan og Kuwait.

Se mit fulde CV på linked in.

Jeg arbejder fra København.

E-mail: maria@learnright.dk

Maria Løkke Rasmussen