Maria Løkke Rasmussen –  Direktør og Seniorrådgiver
Cand.mag. i pædagogik og internationale udviklingsstudier

Maria har arbejdet med kapacitetsopbygning og læringsprocesser i en menneskerettighedskontekst siden 1997.

Maria var ansat på Institut for Menneskerettigheder i forskellige funktioner fra 1998-2016 herunder som projektleder på internationale kapacitetsopbygningsprojekter samt senior uddannelsesrådgiver, indtil hun etablerede LEARN|RIGHT i 2016.

Hun har indgående erfaring som konsulent, rådgiver og projektleder for danske såvel som internationale projekter og er en stærk formidler, underviser og udvikler af undervisningsmateriale.

Maria er specialist i menneskerettighedsbaseret uddannelsesplanlægning og programlægning, undervisning i menneskerettigheder, børns rettigheder, demokrati og medborgerskab samt retssikkerhed og har udgivet flere undervisningsmaterialer.

Maria har erfaringer fra projekter i Danmark, Grønland, Nepal, Cambodja, Vietnam, Malawi og Ukraine samt fra kortere konsulentarbejde i Finland, Moldova, Belarus, Turkmenistan, Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda, Bhutan og Irak (Kuwait).

Maria arbejder fra København.

E-mail: maria@learnright.dk


Katrine Eliasen – Studentermedhjælper
Stud.cand.soc.udd. i uddannelsesvidenskab

Katrine er studentermedhjælper hos LEARN|RIGHT. Hun har en bachelor fra RUC i Pædagogik og Uddannelsesstudier og Psykologi og følger nu op med en kandidat i Uddannelsesvidenskab på DPU, Aarhus Universitet.

Med sin uddannelsesbaggrund, er Katrine stærkt forankret i pædagogik og didaktik, og har gennem sit studie haft særligt fokus på områder inden for læring, uddannelsesinstitutioner, evaluering, demokratiske processer og forvaltning.

Katrine har arbejdet i LEARN|RIGHT siden september 2021. Hendes arbejdsopgaver omfatter blandt andet evaluering og rapportering.

Katrine arbejder fra København.

E-mail: katrine@learnright.dk