Multinationale organisationer

Europarådet
FNs Højkommissariat for Menneskerettigheder (OHCHR)
FN Udviklingsprogram (UNDP)
Nordisk Ministerråd

Ministerier og institutioner

Undervisningsministeriet
Ministeriet for Børn og Uddannelse
Integrationsministeriet
Udenrigsministeriet
Det Centrale Handicapråd, Social og Ældreministeriet
Grønlands Domstole
Landsforsvareren i Grønland
MIO – Grønlands Børnerettighedsinstitution
Ligestillingsrådet i Grønland
Danida Fellowship Centre
Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Uddannelse
Herlev Kommune, Børne- og Kulturforvaltningen
Bornholms Kommune, Center for Børn og Familie
Kommunernes Landsforening
Institut for Menneskerettigheder
The Irish Human Rights & Equality Commission
Netherlands Institute of Human Rights
The Finnish Human Rights Centre
The Ombudsperson Institution of Kosovo
The Ethiopian Human Rights Commission

Ambassader

Den danske ambassade i Nepal
Danida – HUGOU, Nepal
Den danske ambassade i Cambodja
Den danske repræsentation i Bhutan
Den schweiziske ambassade i Vietnam

NGO’er & Fonde

Amnesty International
Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)
Forum for Rettigheder og Diversitet, (FORDI)
Kønsnetværket
MedborgerNet
Organisationen Danske Museer
Open Society Foundation
International Organisation for Migration (IOM)
Kepa (paraplyorganisation for finske NGO’er)
CARE Nepal
Inservice Center (INSEC), Nepal
Center for Legal Ress. & Research Dev. (CeLRRd), Nepal
Malawi Human Rights Center (MHRRC)
Womens Media Centre, Cambodia
Viasna Human Rights Center, Belarus

Uddannelsesinstitutioner

Professionshøjskolen UCC, læreruddannelsen
Det Europæiske Wergelandscenter
Centre for HRE, Pädagogische Hochschule, Lucerne
Institute of Education, University of London
International Law Institute, Uganda
Kathmandu School of Law, Nepal
Ørestad Gymnasium
Brøndby Strandskole, Brøndbyøster Skole, Elverhøjskolen, Herlev Byskole, Hjortespringsskolen, Kildegårdskolen, Svaneke friskole, Svartingedal skole, Åvang skolen, Paradisbakkeskolen