Multinationale organisationer
 • Europarådet
 • FNs Højkommissariat for Menneskerettigheder (OHCHR)
 • FN Udviklingsprogram (UNDP)
 • Nordisk Ministerråd
Ministerier og institutioner
 • Undervisningsministeriet
 • Ministeriet for Børn og Uddannelse
 • Integrationsministeriet
 • Udenrigsministeriet
 • Det Centrale Handicapråd, Social og Ældreministeriet
 • Grønlands Domstole
 • Landsforsvareren i Grønland
 • MIO – Grønlands Børnerettighedsinstitution
 • Ligestillingsrådet i Grønland
 • Danida Fellowship Centre
 • Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Uddannelse og Pædagogik
 • Herlev Kommune, Børne- og Kulturforvaltningen
 • Bornholms Kommune, Center for Børn og Familie
 • Kommunernes Landsforening
 • Institut for Menneskerettigheder
 • The Irish Human Rights & Equality Commission
 • Netherlands Institute of Human Rights
 • The Finnish Human Rights Centre
Ambassader
 • Den danske ambassade i Nepal
 • Danida – HUGOU, Nepal
 • Den danske ambassade i Cambodja
 • Den danske repræsentation i Bhutan
 • Den schweiziske ambassade i Vietnam
NGO’er & Fonde
 • Amnesty International
 • Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)
 • Forum for Rettigheder og Diversitet, Danmark (FORDI)
 • Kønsnetværket, Danmark
 • MedborgerNet, Danmark
 • Organisationen Danske Museer
 • Open Society Foundation
 • International Organisation for Migration (IOM)
 • Kepa (paraplyorganisation for finske civilsamfundsorganisationer)
 • CARE Nepal
 • Inservice Center (INSEC), Nepal
 • Center for Legal Ressource & Reseach Development (CeLRRd), Nepal
 • Malawi Human Rights Center (MHRRC)
 • Womens Media Centre, Cambodia
 • Viasna Human Rights Center, Belarus
Uddannelsesinstitutioner
 • Professionshøjskolen UCC, læreruddannelsen
 • Det Europæiske Wergelandscenter
 • Pädagogische Hochschule, Lucerne, Schweiz, Centre for Human Rights Education
 • Institute of Education, University of London
 • International Law Institute, Uganda
 • Kathmandu School of Law, Nepal
 • Ørestad Gymnasium
 • Brøndby Strandskole, Brøndbyøster Skole, Elverhøjskolen, Herlev Byskole, Hjortespringsskolen, Kildegårdskolen
 • Svaneke friskole, Svartingedal skole, Åvang skolen, Paradisbakkeskolen