Evaluering af nordisk test af CoE materialer

Evaluering af nordisk pilotprojekt/Evaluation of Nordic Pilot Project

Resumé af rapport: På vegne af Nordisk Ministerråd udførte LEARN|RIGHT en evaluering af det nordiske pilotprojekt: Teaching Controversial Issues & Managing Controversy. Evalueringsrapporten omfattede:
· Dokumentation af deltagernes læringsudbytte og anvendelse af manualerne
· Dokumentation af manualernes udbredelse
· Anbefalinger til videre arbejde med og udrulning af manualerne
Læs hele evalueringsrapporten her

LEARN|RIGHT bistod Nordisk Ministerråd med at evaluere det nordiske pilotprojekt Teaching Controversial Issues & Managing Controversy.. Vores hovedopgave var at evaluere, hvorvidt de to manualer, udviklet af Europarådet, som pilotprogrammet skulle teste, bidrog til at styrke de deltagende nordiske skoleledere og læreres personlige og professionelle evner til at håndtere kontroversielle emner, og dermed deres evner til at skabe trygge læringsrum og skolemiljøer.

Pilotprojektet blev varetaget at det Europæiske Wergelandscenter (EWC) i Norge, som stod for udvælgelse og koordinering mellem de fem landes 13 testskoler og eksperter, en introduktionsworkshop i Oslo og Utøya samt en afsluttende evalueringsworkshop.

LEARN|RIGHT sendte et spørgeskema til deltagerne fra de 13 testskoler forud for workshoppen, for at afklare læringsbehov og indsamle baggrundsinformationer. Vi deltog på workshoppen for at observere og interviewe deltagerne. Efter workshop-dagene udarbejdede vi et spørgeskema, der indsamlede deltagernes læringsudbytte fra workshoppen. Efter deltagerne havde haft tid til at afprøve aktiviteterne på deres skoler, indhentede vi deres erfaringer og refleksioner over manualernes anvendelse gennem et afsluttende spørgeskema, ligesom vi deltog i og indsamlede erfaringer fra den afsluttende evalueringsworkshop med deltagerne i Oslo.

Resultaterne fra evalueringen blev samlet i en skriftlig rapport, som blev præsenteret af LEARN|RIGHTs direktør, Maria Løkke Rasmussen, på et møde med Nordisk Ministerråds DIS-netværk i København. Evalueringsrapporten sammenfattede deltagernes udbytte af pilotprojektet, herunder hvilke aktiviteter, som deltagerne havde afprøvet på deres skoler, samt hvor mange de havde præsenteret manualerne for. Desuden omfattede rapporten en række anbefalinger til en videre udrulning af manualerne i de fem nordiske lande.

Om Det Nordiske Pilotprojekt ‘Teaching Controversial Issues & Managing Controversy’

LEARN|RIGHT bistod Nordisk Ministerråd med at evaluere deres Nordiske pilotprojekt i fem nordiske lande, hvor lærere og skoleledere afprøvede Europarådets manualer Teaching Controversial Issues og Managing Controversy i en nordisk kontekst. Pilotprojektet blev gennemført af det Europæiske Wergelandscenter under Nordisk Ministerråds program “Demokrati, Inklusion og Sikkerhed”. Formålet med pilotprojektet var at styrke skoleledere og lærere i at engagere unge i en demokratisk dialog om kontroversielle emner som en del af deres hverdagspraksis i skolen. Skoleledere og lærere fra 13 skoler i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige deltog i en tredages workshop på Utøya og gennemførte efterfølgende aktiviteter fra manualerne på deres respektive skoler. Pilotprojektet blev afsluttet med et evalueringsmøde i Oslo. LEARN|RIGHT deltog som evaluator i projektets aktiviteter fra dets start til afslutning og dokumenterede erfaringer og resultater undervejs via spørgeskemaer, interviews og deltagerobservationer, som blev præsenteret i en evalueringsrapport med anbefalinger til den videre udrulning.