Rådgivning til kredsdommeruddannelsen i Grønland

LEARN|RIGHT bistår Retten i Grønland med planlægningen og gennemførelsen af en 2-årig kredsdommeruddannelse. Vi bidrager til:
· Stærkere rammer for uddannelsen
· Pædagogisk sparring med underviserne
· Løbende deltagerfeedback og dokumentation
· Evaluering.

LEARN|RIGHT har bidraget til at styrke uddannelsen af kredsdommere i Grønland siden 2016. Vi hjælper Retten i Grønland, med rammerne for den toårige uddannelse i form af rådgivning og input til studieordning, kursusbeskrivelser, semesterkalender, underviserguide med aktivitetskatalog, samt evaluering.

Vi står desuden for løbende pædagogiske sparring med op til 20 underviserne om programudvikling for de knap 50 kurser, hvor vi holder et skarpt fokus på deltagerlogik og interaktive læringsmetoder. Vi følger kandidaterne tæt bl.a. gennem facilitering af semesterintroduktioner og vores løbende indsamling af feedback på kurserne gennem online spørgeskemaer. For hvert kursus udarbejder vi en afsluttende rapport med dokumentation af kursets program og materialer og anbefalinger til eventuelle fremtidige tiltag ift. læringsmiljø, undervisningsformer og indhold. Endelig står vi for at afdække kandidaternes behov for repetition gennem selvevalueringer, samt for at sikre den pædagogiske stilladsering af deltagernes projektopgaveforløb.

LEARN|RIGHT har bidraget til at uddannelsen af kredsdommere ved uddannelsen i 2017-19, 2018-20 samt 2019-2022. Forud for 2018-20 uddannelsen udarbejdede LEARN|RIGHT en rapport med dokumentation for og  evaluering af 2017-19 uddannelsen ud fra bl.a. den løbende kursusfeedback og en evalueringsworkshop med deltagere og arrangører. I evalueringen omfattede en række anbefalinger til den kommende uddannelse, studieordningen, kursusbeskrivelser og underviserguide, som har dannet grundlag for opbygningen af endnu stærkere rammer for uddannelsen.

LEARN|RIGHTs direktør, Maria Løkke Rasmussen, har arbejdet i og med Grønland siden 2007 og har indgående kendskab til grønlandsk kultur, uddannelse og retsvæsen.

Baggrund for kredsdommeruddannelsen

Det grønlandske retsvæsen er på mange måder unikt. Det dækker et enormt land med lille befolkning, der bor spredt i byer på kysten. Retsvæsenet er dobbeltsproget og har fokus på foranstaltning i stedet for straf. Og så er dommere, forsvarere og anklagere ved kredsretten som udgangspunkt ikke jurister. Kredsdommerne uddannes i stedet ved en særlig målrettet kredsdommeruddannelse varetaget af Retten i Grønland jf. retsplejeloven af 2010 og bekendtgørelse for Grønland om uddannelse af dommere fra 2019. I  2014 blev den første studieordning for kredsdommeruddannelsen udarbejdet, som Maria Løkke Rasmussen, senere direktør for LEARN|RIGHT, gav input til bl.a. i form af en forundersøgelse blandt interessenter.