Rådgivning til kredsdommeruddannelsen i Grønland

LEARN|RIGHT bistår Retten i Grønland med at uddanne ikke-jurister til kredsdommere på en 2 årig uddannelse. Vi bidrager til:
· Stærkere rammer for uddannelsen
· Pædagogisk sparring med underviserne
· Løbende deltagerfeedback og dokumentation
· Evaluering.

LEARN|RIGHT har bidraget til at styrke uddannelsen af kredsdommere i Grønland siden 2016. Vi sidder med i maskinrummet med Retten i Grønland, hvor vi hjælper med at styrke rammerne for den toårige uddannelse i form af rådgivning og input til studieordning, kursusbeskrivelser, semesterkalender, underviserguide med aktivitetskatalog, samt evaluering.

Vi står også for løbende pædagogiske sparring med op til 20 underviserne om programudvikling for de knap 50 kurser, hvor vi holder et skarpt fokus på deltagerlogik og interaktive læringsmetoder. Vi følger kandidaterne tæt gennem vores deltagelse i semesterintroduktionerne og gennem vores løbende indsamling af deres feedback på kurserne gennem online spørgeskemaer. For hvert kursus udarbejder vi en afsluttende rapport med en dokumentation på kursets program og materialer og anbefalinger til eventuelle fremtidige tiltag ift. læringsmiljø, undervisningsformer eller indhold. Endelig står vi for at klarlægge kandidaternes behov for repetition gennem selvevalueringer, samt for at sikre den pædagogiske stilladsering af deltagernes projektopgaveforløb

LEARN|RIGHT har bidraget til at uddannelsen af kredsdommere ved uddannelsen i 2017-19 og 2018-20 samt den igangværende 2019-2022 uddannelse. Forud for 2018-20 uddannelsen udarbejdede LEARN|RIGHT en rapport med dokumentation for og  evaluering af 2017-19 uddannelsen ud fra den løbende kursusfeedback, dokumentgennemgang og en evalueringsworkshop med deltagere og arrangører. I evalueringen bragte vi en række anbefalinger til den kommende uddannelse, studieordning, kursusbeskrivelser og underviserguide, som har dannet grundlag for opbygningen af endnu stærkere rammer for uddannelsen.

LEARN|RIGHTs direktør, Maria Løkke Rasmussen, har arbejdet i og med Grønland siden 2007 og har indgående kendskab til grønlandsk kultur, uddannelse og retsvæsen.

Baggrund for kredsdommeruddannelsen

Det grønlandske retsvæsen er på mange måder unikt. Det dækker et enormt land med lille befolkning, der bor spredt i byer på kysten. Det er dobbeltsproget og har et fokus på foranstaltning i stedet for at straf. Og så er dommere, forsvarere og anklagere ved kredsretten som udgangspunkt ikke jurister. Kredsdommerne uddannes i stedet ved en særlig målrettet kredsdommeruddannelse varetaget af Retten i Grønland jf. retsplejeloven af 2010 og bekendtgørelse for Grønland om uddannelse af dommere fra 2019. I  2014 blev den første studieordning for kredsdommeruddannelsen udarbejdet, som Maria Løkke Rasmussen, senere direktør for LEARN|RIGHT, gav input til bl.a. i form af en forundersøgelse blandt interessenter.